Zuiderpark


Het Zuiderpark is één van de grootste stadsparken van Rotterdam en omvat een grootte van 215 hectare. Het Zuiderpark is in 1952 aangelegd alszijnde een gebruikspark. In het park vindt je uitgestrekte grasvelden wat het park als basis voor de landschapsfotografie wat minder geschikt maakt. Toch heb ik er een aantal keren gefotografeerd met onderstaande foto’s als resultaat.

Niets uit deze fotoserie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fotograaf.