Het Weena was lange tijd niet meer dan een grote brede vlakte met alleen aan de noordkant het Groothandelsgebouw en het Bouwcentrum.
In de zestiger jaren verrees aan de zuidkant het Hilton Hotel en het Weenagebouw.

Hoe anders is dit anna 2016.

 

 

Bovenstaande foto’s mogen niet worden gedownload, gekopieerd, afgedrukt, gewijzigd of anderszins worden gebruikt zonder schriftelijke toestemming van de maker, in dit geval Michel Jansen.