Photowalk Foto united Rotterdam


Afgelopen zondagavond 19 juni was er onder leiding van Mike Muizebelt, één van de mentoren van Photo United, en georganiseerd door fotoketen Kamera Express een inspirerende wandeling op de Kop van Zuid in Rotterdam. In tegenstelling tot de intensievere workshops ging het bij deze wandeling om het opdoen van inspiratie en het krijgen van allerhande tips en fotografisch advies.
Tijdens deze photowalk “Architectuur en Lijnen” op de Kop van Zuid lag de focus tijdens deze avondsessie rondom het blauwe uurtje op de prachtige lijnen in dit architectonische stadslandschap.
Gedurende deze sessie kon je oefenen met belichting, compositie, gebruik van verschillende standpunten en werd je uitgedaagd over dit soort zaken na te denken voor -en tijdens het fotograferen. Uiteraard stond Mike Muizebelt voor je klaar om je te helpen bij eventuele problemen waar je tegenaan zou lopen en kon je met al je vragen bij hem terecht. Naast het informatieve deel van de avond stond uiteraard de gezelligheid voorop.
Het verzamelpunt was bij fotoketen Kamera Express rond 18.45 uur. De groep was een gemengd gezelschap van 15 gepassioneerde fotografen.
Waren de weersomstandigheden die middag nog twijfelachtig, vanaf 18.00 uur zou het droog zijn en zelfs kans op opklaringen. Rond 19.00 uur gingen we na een informatieve inleiding op pad richting de Nieuwe Maas. Het 1e plan was om eerst langs het water te lopen richting Erasmusbrug om daarna de stad in te trekken. Echter klaarde de weersomstandigheden in positieve zin op en kwam er meer structuur in de lucht in de vorm van een prachtig maar zeker niet te dicht wolkendek. Door deze opklaringen werd er langs het water regelmatig gefotografeerd, werd er veel informatie gedeeld, maar kregen we ook een uitvoerige uitleg en visuele demonstratie over het gebruik van graduele ND filters en ND filters. Zelf had ik ook mijn filters en toebehoren meegenomen waar ik zeker gretig gebruik van maakte.
Wat betreft zijn mening omtrent de eigenschappen van het statief, het fotograferen in de M stand of de diafragma voorkeuze bleek dat Mike Muizebelt en ik veel op één lijn lagen. Bij de vraag wie er in strandje M(oeilijk) fotografeerde gingen er een paar vingers omhoog met de reden dat je hierbij de belichting zelf in handen had. Mike Muizebelt weerlegde dit met het antwoord dat je in de diafragmavoorkeuze dit ook had middels de belichtingscompensatie. Op mijn vraag in de groep wie er gebruik maakte van Back Button focus gingen er wederom een paar handen in de lucht en werd dit item door Mike uitvoerig besproken en uitgelegd.
De weersomstandigheden met betrekking tot de textuur in de lucht werd alleen maar mooier en mooier. Deze ideale omstandigheden had je in de middag zeker niet gedacht of verwacht.
Bij de Erasmusbrug aangekomen werd er voorgesteld deze over te lopen en via de overkant langzaam terug te lopen nmaar het beginpunt en niet meer de binnenstad in te lopen daar dit veel te laat zou worden. De algemene stemmen waren het hiermee eens en van deze wijziging in het programma zouden we zeker geen spijt van krijgen.
Rond 22.00 uur liepen we dus met zijn allen aan de overzijde van de Erasmusbrug en zagen we de zon langzaam ondergaan. En deze zonsondergang zou, zeker niet in de wandeling gepland, het hoogtepunt van de gehele wandeling worden. Langzaam voltrok deze zonsondergang zich gepaard gaande met prachtige kleuren. En daar stonden we dan, met vijftien man achter ons statief, langs de kade van de Nieuwe Maas, de camera’s gericht op een prachtig natuurschouwspel. En dit prachtige kadootje op een toch al geslaagde photowalk zorgde wel voor een onverwachte maar zeker niet te missen event, en een onverwacht latertje.

Niets uit deze fotoserie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fotograaf.