Pendrechtse Molen zonsondergang


Zoals uit de archiefstukken is op te maken is rond 1580 de molen in Pendrecht gebouwd. De molen had tot dienst het polderlandschap droog te houden wat hij ongeveer 150 jaar heeft gedaan. In 1731 is de oude molen vervangen door de huidige Pendrechtse molen. Echter door verval in de loop der jaren werd de tot woonhuis omgebouwde molenaarsruimte (1840) in 1904 onbewoonbaar verklaard.

Rond eind 1957 is de molen buiten gebruik gesteld. De gemeente Rotterdam koopt in 1973 de molen om deze weer maalwaardig te restaureren waarbij een vrijwillige molenaar de molen van tijd tot tijd in werking zet.

Het is inmiddels 1993 als de molen in de verdrukking en in feite in de weg staat voor een aan te leggen bedrijventerrein. De molen heeft genoeg ruimte nodig om de wieken door een ongestoorde wind te kunnen laten draaien, echter is hiermede geen rekening gehouden in het bestaande bestemmingsplan. Uiteindelijk wordt de beslissing genomen de molen te verplaatsen waardoor deze in 1993 verhuisd naar het Zuidelijk randpark waarbij het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde de garantie geeft dat de functie van de molen blijft behouden, wordt opengesteld voor publiek.

In 1994 wordt de molen gerestaureerd, in 1996 de oorspronkelijke woning gereconstrueerd en worden diverse aanpassingen en verbouwingen doorgevoerd.

De foto’s zijn gemaakt in een tijdsbestek van twee jaar, om precies te zijn tussen april 2020 tot en met mei 2022. In dit tijdsbestek heb ik een serie van vijf op zich zelf staande fotoshoots gemaakt. De wijdse omgeving rondom de molen maakt deze locatie uitermate geschikt voor dit soort fotomomenten, waarbij op de achtergrond de ondergaande zon wordt gefotografeerd de molen een mooi object op de voorgrond vormt.

Niets uit deze fotoserie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fotograaf.