Kralingse Plas


In de Rotterdamse wijk Kralingen ligt de Kralingse Plas, een ongeveer 100 ha grote waterplas welke wordt gebruikt voor de kleine watersport en sportvisserij. De Kralingse Plas is ontstaan door de winning van veengrond ten behoeve van turf. Het maakte deel uit van een vijftiental veenplassen.
Tussen 1865 en 1876 werden deze plassen drooggelegd voor de aanleg van de Prins Alexanderpolder. De toenmalige Noordplas werd als enige gespaard van drooglegging omdat deze de diepste van alle vijftien plassen was en tevens fabrieken en woonhuizen aan de rand van de plas stonden. Om deze reden werd het te duur ook deze plas droog te leggen.
De Kralingse plas wordt aan drie kanten omringd door het Kralingse Bos. Aan de oostzijde wordt deze gedomineerd door de beide Plasmolens, De Lelie (uit 1740) en De Ster (uit 1886), twee windmolens waar nog altijd specerijen gemalen worden. Aan de noordwestkant ligt een groot recreatiestrand, waarvan een klein deel een naaktstrand is. Ten zuiden loopt de Kralingse Plaslaan, met bij het westelijke einde flatgebouw Kralingen uit 1938, de oudste hoogbouw uit de omgeving.

Bij deze fotoserie ben ik een rondje rond de Kralingse Plas gelopen. Helaas is niet overal goed langs de waterkant te fotograferen maar daar waar het mogelijk was en een mooie compositie zou opkleveren heb ik zeker een foto gemaakt.

Niets uit deze fotoserie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fotograaf.