het Park


het Park
In de volksmond ook wel genoemd “het park bij de Euromast”. Echter deze naam klopt niet.
Het park is één van de oudste (het park De Oude Plantage is nog iets ouder) parken van Rotterdam. Het park is gelegen in het westen van Rotterdam tussen de Nieuwe Maas, de Parkhaven, de westzeedijk en het Scheepvaartkwartier.
In 1851 is het gebied waar nu het Park ligt in het geheim aangekocht door de gemeente Rotterdam met als bestemmingsplan hier een slachthuis te bouwen. Echter na hevige bezwaren van de gemeente Delfshaven, waarvan het grondgebied destijds deel van was, besloot de gemeente Rotterdam het bestemmingsplan om te gooien en in 1852 hier een “publieke wandeling” te maken.
Het nieuwe stadspark werd ontworpen door Jan David Zocher jr. en zijn zoon Louis Paul Zocher en gebaseerd op de Engelse Landschapsstijl.
Op 11 juli 1853 kreeg het groengebied een officiële naam welke werd geopperd in een besloten deel van de toenmalige raadsvergadering: het Park. Opvallend hierbij is dat “het” wordt geschreven met een h en niet met de hoofdletter H.
Zoals in het begin van het artikel beschreven wordt in de volksmond gesproken over het park bij de Euromast, echter kwam de Euromast een eeuw later!!

Niets uit deze fotoserie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fotograaf.