Eiland van Brienenoord


Het eiland van Brienenoord ligt in een buitenbocht van de Nieuwe Maas in de deelgemeente IJsselmonde. In het begin van de 19e eeuw is het eiland door verslibbing van een zandplaat ontstaan. Het eiland is 21 hectare groot. In 1904 werd het eiland van Brienenoord Rotterdams grondgebied.
Op het westelijk deel van het eiland zijn in de jaren zestig de tunnelelementen voor de rieviertunnel van de Rotterdamse metro gebouwd. Op de oostpunt van het eiland staan sinds 1965 de drie pijlers van de Van Brienenoordbrug.
Sinds juni 2000 grazen er Schotse Hooglanders op het eiland ter bevordering van een natuurlijke landschapsontwikkeling. Dit was een gemeenschappelijk project van de gemeente en het Wereld Natuur Fonds Nederland. Het eiland wordt sinds 2003 beheerd door het Zuid-Hollands Landschap.
Ondanks dat het eiland niet erg groot is bied het de fotograaf zeker mooie plaatjes.

In een afwisseling van kleuren, zwart-wit en langesluitertijdfoto’s heb ik een selectie van mijn foto’s gepubliceerd.

Niets uit deze fotoserie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fotograaf.