Copyright


Alle foto’s zijn gemaakt en eigendom van Michel Jansen van micheljansenfotografie.

Het gebruik zonder toestemming mijnerzijds van mijn foto’s, in welke hoedanigheid dan ook, al dan niet met bronvermelding, wordt aangemerkt als oneigenlijk gebruik en zal worden gezien als schending van het auteursrecht. Wanneer je gebruik wilt maken van mijn foto’s is het altijd mogelijk via email contact met mij opnemen.
Mijn emailadres is: micheljansenfotografie@gmail.com