Een nieuw speeltje


Naast de drie circulaire (of opschroef filters) filters met een diameter van 82mm 10 stops en twee filters van 67mm … Meer

Eiland van Brienenoord.


Ontstaan in de negentiende eeuw door vorming van enkele slibplaten in de Nieuwe Maas. De slibplaten groeiden aan elkaar vast … Meer