Amsterdamse Waterleiding Duinen


De Amsterdamse Waterleiding Duinen of kortweg AWD genaamd is een bijzonder natuurgebied aan de kust tussen Zandvoort, Aerdenhout en Noordwijk. Het is een zeer uitgestrekt gebied van wel 3400 hectare groot.
Al sinds 1853 wordt in dit gebied voor twee derde het drinkwater voor Amsterdam gezuiverd en daarmee het oudste waterwingebied van Nederland. Het water wordt hier op een natuurlijke manier door het duinzand gezuiverd. Dit proces duurt drie maanden.
Mijn reden om naar dit mooie gebied af te reizen is het prachtige landschap. Als landschapsfotograaf kom je hier volledig aan je trekken met afwisselende landschappen.
Het gebied kent vier ingangen waarbij je naast de uitgestippelde wandelingen, welke prima te volgen zijn met je GPX, van de paden mag afwijken.
De foto’s zijn een combinatie van landschapsfoto’s, lange sluitertijd foto’s en zwart wit foto’s.

Niets uit deze fotoserie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fotograaf.